Välkommen till SAMS ansökningssystem för bidrag för 2017

Mera information om bidragen kan fås av verksamhetsledare

Nina af Hällström

050-3683288 eller

nina.afhallstrom@samsnet.fi

SAMS bidrag för 2017 kan sökas från den 1 till den 30 november 2016.