Välkommen till SAMS ansökningssystem för bidrag för 2020

Mera information om bidragen fås av

Ilona Salonen

ilona.salonen@samsnet.fi

050-3683288

 

 

SAMS bidrag för 2020 kan sökas från och med den 4 november till den 30 november 2019.